Studium Průmyslového Inženýrství 2024

Studium je určeno talentům, kteří mají dobré předpoklady stát se specialistou na zlepšování, jen jim schází know-how průmyslového inženýrství. Jste to vy nebo máte vedle sebe někoho takového?

 • Z vašeho pracovníka, který zná perfektně procesy, vytrénujeme experta na zlepšování.
 • Návratnost investice je zajištěna realizací studijních projektů pod dohledem expertů.
 • Dvoustupňový praktický trénink probíhá přímo ve vašich procesech a jeho přínos je okamžitý.
 • Převychovat lidi zvenku je dlouhodobé a navíc rizikové a přitom to nemusíte dělat.
 • Aktivujte šikovné lidi a ukažte jim, jak zlepšovat. Nám se potvrzuje, že se to vyplácí.
 • Účastník našeho studia získá nadhled a přehled čeho je možné ve zlepšování dosáhnout.
 • Otevřeme mu oči a naučíme ho vidět potenciál vaší organizace.
 • Rozvineme vaše nejlepší lidi a ukážeme jim, jak mohou být vaší firmě velmi prospěšní.

Studium průmyslového inženýrství je dvoustupňový program:

Průmyslový inženýr Specialista

V PRVNÍM STUPNI STUDIA se zaměřujeme na základy  průmyslového inženýrství. Účastník realizuje studijní projekt menšího rozsahu s cílem dosažení úspor v minimální úrovni odpovídající nákladům studia a uzavírá první část obhajobou projektu a závěrečným testem.

Průmyslový inženýr Master

Ve DRUHÉM STUPNI STUDIA se zaměřujeme na pokročilé metody průmyslového inženýrství. Účastník realizuje studijní projekt většího rozsahu s cílem dosažení úspor výrazně převyšujících náklady studia a uzavírá studium obhajobou projektu a závěrečným testem.

Jejich úspěšným splněním získává profesní titul MIEn (Master of Industrial Engineering)

99 %
Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Co vám toto studium přinese?

 • Získáte leadera ve zlepšování, hybatele změn - motor změn.
 • Získáte obsáhlý tréninkový manuál průmyslového inženýra.
 • Získáte interního trenéra metod zlepšování.
 • Předáme vám metodiku řízení projektů a zlepšování.
 • Navštívíme minimálně 8 výrobních firem.
 • Zrealizujeme optimalizační workshopy ve vaší organizaci.
 • Studijní projekt s přímou úsporou převyšující hodnotu kurzovného.
 • Možnost konzultací v rámci studijní skupiny včetně zkušených lektorů.
99 % Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Studium vedou zkušení experti s více než 15 letou praxí

Ing. Tomáš Stöhr

ESCARE s.r.o.

Ing. Dušan Dostál

ProLean Consulting s.r.o.

Ing. Michal Zgabaj

Nezávislý konzultant

Ing. Aleš Mandák, Alog.

Nezávislý konzultant

Michael Látal

CARBONLYTICS

Jan Bouda, MBA

LEAN leader (DB Schenker)

Ing. Michaela Kovalová, Ph.D.

LEAN Solutions & Simulation, s.r.o.

Ing. Otto Ilgner

ITW PRONOVIA, s.r.o.

Ing. Peter Debnár

Leadership Synergy Community s.r.o.

Bc. Ivan Stefanov

ESCARE s. r. o.

Eva Skaláková

Firemní exkurze

Ing. Tomáš Janů

LEAN Solution & Simulation

Ing. Pavel Talanda

Miele Technika

Program studia Průmyslového inženýrství

BLOK 1.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Vyškov, Hotel Allvet (SMC Vyškov)
6-7. 6. 2024
I. stupeň:
1. Úvod do PI, Kontinuální zlepšování, Zadání projektů
POPIS
BLOK 2.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
27-28. 6. 2024
I. stupeň:
2. Analýza procesů
POPIS
BLOK 3.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
4-6. 9. 2024
I. stupeň:
3. Měření práce
POPIS
BLOK 4.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
3-4. 10. 2024
I. stupeň:
4. Standardizace
POPIS
BLOK 5.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
31. 10.- 01. 11. 2024
I. stupeň:
5. TPM
POPIS
BLOK 6.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
21-22. 11. 2024
I. stupeň:
6. Rychlé změny, Strukturované řešení problémů
POPIS
BLOK 7.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Baťovo muzeum
12-13. 12. 2024
I. stupeň:
7. Baťův systém řízení, Závěrečný den I. stupně
POPIS
BLOK 8.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
15-17. 1. 2025
II. stupeň:
8. Projektové řízení, zadání projektů, Průmyslová moderace
POPIS
BLOK 9.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
6-7. 2. 2025
II. stupeň:
9. Value Stream Mapping
POPIS
BLOK 10.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
6-7. 3. 2025
II. stupeň:
10. Projektování výrobních buněk, Předcházení vadám
POPIS
BLOK 11.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
3-4. 4. 2025
II. stupeň:
11. Plánování a řízení výroby
POPIS
BLOK 12.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
24-25. 4. 2025
II. stupeň:
12. Týmová práce a Shop floor management
POPIS
BLOK 13.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: společnost účastníka
29-30. 5. 2025
II. stupeň:
13. LEAN office
POPIS
BLOK 14.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Velké Meziříčí (Jupiter Club)
12-13. 6. 2025
II. stupeň:
14. Budování výrobního systému, Závěrečný den
POPIS

Pro koho je program určen?

Proč studium Průmyslového Inženýrství?

Klíčové pro úspěšné řízení společnosti je zapojit maximum pracovníků do procesu rozvoje, zlepšování a růstu. Přesto je to jeden z nejobtížnějších úkolů managementu. Základním problémem je vyřešení věčného boje rozvojových a koncepčních činností s operativním zajištěním chodu firmy. Hlavním nedostatkem většiny organizací je mít dostatečně širokou skupinu lidí, kteří procesu zlepšování nejenom rozumí, ale zároveň ho prakticky realizují. Průmyslové inženýrství je interdisciplinární obor, který vhodně kombinuje znalosti oborů inženýrských a sociálních věd, za účelem dosahování vyšší produktivity práce. Množství průmyslových inženýrů ve společnosti tedy předurčuje schopnost firmy zajistit dostatek odborných kapacit pro zlepšování procesů a tím dosahování lepších výsledků ve srovnání s konkurencí.

Průběh realizace

ORGANIZACE PROGRAMU

 • Struktura:
  • Program je koncipován jako série tematicky provázaných tréninků konaných ve společnostech účastníků. Před začátkem studia bude projednáno konání jednotlivých bloků studia ve společnostech účastníků. Preferujeme poměrné rozdělení bloků dle počtu účastníků jednotlivých společností ve studiu.
  • Struktura programu je pro každý stupeň studia stejná: 7×2-3 dny, 15 dní v každém stupni celkem. Celý program celkem 30 dní studia v 16 měsících trvání. Účastníci se mohou přihlásit i na jednotlivé bloky studia. Z hlediska silné provázanosti jednotlivých bloků, ale doporučujeme absolvovat celé studium v celku.
 • Místo tréninků:
  • Většina bloků se koná ve společnostech účastníků studia.
 • Materiály:
  • Veškeré informační toky realizujeme prostřednictvím platformy Basecamp(https://basecamp.com)
  • Jednotlivé jednobodové lekce, prezentace, případové studie, exkurze, příspěvky hostů
 • Catering:
  • Catering zajišťujeme v průběhu tréninků a několikrát v průběhu studia probíhá společenský večer v naší režii
 • Ubytování:
  • Pomáháme zajistit ubytování v místě konání. Účastníci si ubytování hradí sami!

POŽADAVKY NA REALIZACI

 • Před začátkem každého stupně studia je projednáno konání jednotlivých bloků v jednotlivých společnostech účastníků. Preferujeme poměrné rozdělení bloků dle počtu účastníků jednotlivých společností ve studiu.
 • Zajištění vhodných prostor pro pořádání tréninku (klidné místo, možnost projekce, flipchart, drobné občerstvení pro tým voda, káva).
 • Definované zadání pro miniprojekty, projekty, workshopy, miniWS.
 • Před zahájením každého stupně studia je každému účastníkovi přidělen zlepšovací projekt odpovídající rozsahem trvání studia (7-9 měsíců pro každý stupeň). Projekt je projednán s vedením společnosti před začátkem studia. Vedení společnosti je přizváno k závěrečným obhajobám projektů na konci každého stupně studia.

 

TRÉNINKOVÝ DEN

 • Minimum teorie, maximum praxe!
  • Sami nemáme rádi školení založené jen na teorii, tak sestavujeme programy, které jsou založené především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studie a rozsáhlé zkušenosti s průmyslovým inženýrstvím. Nic víc.

 

CERTIFIKACE

 • Každý účastník při splnění podmínek certifikace získává Certifikát Průmyslového Inženýra a profesní titul dle absolvovaného stupně studia
 • Podmínky certifikace
  • 80% účast
  • Úspěšně realizovaný a obhájený studijní projekt
  • Splněný závěrečný test
  • Plnění průběžných úkolů
 • 2x15 dní nabitých průmyslovým inženýrstvím
 • zkušení lektoři z praxe
 • >12 simulačních her
 • více než 25 praktických cvičení
 • optimalizační projekty
 • okamžitá návratnost
 • certifikovaný průmyslový inženýr

Vychováme Vám novou generaci Průmyslových Inženýrů!

Poptávka programu