education(al) network for transformation

V edunettu máme rádi praxi, tak jsme sestavili produkty, které jsou založené především na reálných zkušenostech. Simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studie a vlastní zkušenosti s transformací. Nic víc.