Ing. Vladimír Jurka

Vzdělání: Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha, obor Energetika

Od roku1992 až do 1998 pracoval v IKEA Praha – nákupním oddělení pro Střední Evropu, jako technik vývoje a nákupu. Zde spolupracoval na vývoji nových výrobků, na projektech v oblasti řízení změn a zlepšování jakosti.

V letech 1998 až 2010 jako člen vrcholového vedení firmy Linet spol. s r.o. Slaný pracoval nejprve jako manažer jakosti, pak ve funkci ředitele nákupu a logistiky, od r.2003 jako technický ředitel zodpovědný za výzkum a vývoj produktů a technické know-how firmy. Po dobu svého působení ve firmě se zabýval budováním a nápravou procesů napříč odděleními firmy (například workflow obchodní zakázky, bezobslužné elektronické zásobování, řízení sortimentu, změnové řízení, optimalizace plánovacího systému, výběr informačního systému, revize systému kalkulací, vnitropodnikové účtování, projektové řízení).

V současnosti působí jako interim manažer a nezávislý konzultant v oblastech řídících procesů firmy, projektovém managementu a informačních systémů. Klienty bývají obvykle majitelé či výkonné vední firem. Jako projektový manažer a odborník v oblasti zdravotnických prostředků a elektromechanizmů se v poslední době zabýval také vedením mezinárodních vývojových projektů.