Ing. Pavel Talanda

Přednáší: Řízení materiálových toků

Je vedoucím oddělení procesního inženýrství ve společnosti Miele technika s.r.o., vystudoval vysoké učení technické v Brně, Fakulta technologická ve Zlíně, obor gumárenská a plastikářská technologie. Začínal jako technolog ve společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o. v Českých Budějovicích, kde se poprvé seznámil s prvními principy štíhlé výroby. Od roku 2006 se spolupodílí na definování „Miele Production System = MPS“ v rámci koncernu Miele. Hlavní kompetence při definování MPS jsou v oblasti Nivelizace (vyhlazení výrobních dávek) a tahové systémy ať už ve výrobním závodě v Uničově či v rámci koncernu Miele nebo k dodavatelům.