Digitální transformace v praxi 2024

Staňte se firemním expertem na digitalizaci. Využijte moderní nástroje digitalizace pro zefektivnění vašich procesů.

 • Minimum teorie, maximum praxe v oblasti implementace digitalizace
 • Realizace projektu s použitím moderních nástrojů digitalizace pro zefektivnění vašich procesů
 • Získáte experta schopného rozvíjet oblast vaší digitalizace
 • Možnost inspirace u nejlepších návštěva 3 špičkových podniků s příklady využití digitalizace
 • Kombinovaná forma studia prezenčně i online

Digitální transformace v praxi je studijní program

se zaměřením na získání znalostí podnikové digitalizace ve vhodné kombinaci se znalostmi optimalizace procesů a znalostí procesu změny. Účastník realizuje studijní projekt v rozsahu odpovídajícímu délce studia s cílem dosažení úspor v minimální úrovni odpovídající nákladům studia a uzavírá studium obhajobou projektu a závěrečným testem.

Jejich úspěšným splněním získává profesní titul MDEn (Master of Digital Engineering)

99 %
Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Co vám toto studium přinese?

 • Získáte experta na procesy a digitalizaci schopného řídit digitální transformaci podniku.
 • Získáte obsáhlý tréninkový manuál digitální transformace.
 • Předáme vám metodiku řízení digitální transformace.
 • Navštívíme minimálně 3 společnosti využívající moderní digitální nástroje.
 • Zrealizujeme workshopy, příklady a praktická cvičení s digitálními nástroji.
 • Studijní projekt s přímou úsporou převyšující hodnotu kurzovného.
 • Možnost konzultací v rámci studijní skupiny včetně zkušených lektorů.
99 % Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Ing. Tomáš Stöhr

ESCARE s.r.o.

Ing. Dušan Dostál

ProLean Consulting s.r.o.

Michael Látal

CARBONLYTICS

Ing. Peter Debnár

Leadership Synergy Community s.r.o.

Ing. Aleš Mandák, Alog.

Nezávislý konzultant

Jan Bouda, MBA

LEAN leader (DB Schenker)

Ing. Michal Zgabaj

Nezávislý konzultant

Ing. Michaela Kovalová, Ph.D.

LEAN Solutions & Simulation, s.r.o.

Ing. Otto Ilgner

ITW PRONOVIA, s.r.o.

Bc. Ivan Stefanov

ESCARE s. r. o.

Eva Skaláková

Firemní exkurze

Ing. Tomáš Janů

LEAN Solution & Simulation

Ing. Pavel Talanda

Miele Technika

Program studia Digitální transformace v praxi 2023

BLOK 1.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Uherské Hradiště (Thermacut)
24.-25. 9. 2024
Úvod do digitalizace, Úvod do Digitální strategie
POPIS
BLOK 2.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Praha
22.-23. 10. 2024
Databáze, Firemní informační systém
POPIS
BLOK 3.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Vysoké Mýto (Tvarmetal)
12.-13. 11. 2024
Analýza procesů pro digitalizaci, Využití AI
POPIS
BLOK 4.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Velké Meziříčí
10.-11. 12. 2024
Digitální optimalizace procesů
POPIS
BLOK 5.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Praha
21. 1. 2025
Technologie pro digitalizaci
POPIS
BLOK 6.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Praha (ALS Group)
22. 1. 2025
Analýza dat a Vizualizace
POPIS
BLOK 7.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
11.-12. 2. 2025
Vlastní Digitální strategie, trendy v digitalizaci
POPIS

Pro koho je program určen?

Proč studium Digitální transformace v praxi?

Znát a využívat moderní metody založené na aktuálních informačních a digitálních nástrojích je pro každý podnik, který chce do budoucna uspět v tvrdé konkurenci, klíčové. Úspěch digitální transformace stojí a padá na lidech schopných na jedné straně perfektně rozumět podnikovým procesům a na straně druhé se v přehršli digitálních nástrojů vyznat a umět je používat.

Kromě toho tito lidé potřebují perfektně zvládnout proces změny samotné. Digitální transformace podniku je kaskáda změn, které je potřeba správně řídit. Bez toho nepřinese transformace kýžený efekt a místo zjednodušení přinese komplikace.

Proto jsme připravili program Digitální transformace v praxi.

 

Průběh realizace

ORGANIZACE PROGRAMU

 • Struktura:
  • Program je koncipován jako série tematicky provázaných tréninků konaných v předem domluvených společnostech nebo společnostech účastníků. Před začátkem studia bude projednáno konání jednotlivých bloků studia ve společnostech účastníků.
  • Struktura programu je stejná 7 blokůx1-2 dny, celkem 11 dní studia. Účastníci se mohou přihlásit i na jednotlivé stupně nebo bloky studia. Z hlediska silné provázanosti jednotlivých bloků, ale doporučujeme absolvovat celé studium v celku.
 • Místo tréninků:
  • Předem dohodnuté společnosti nebo společnosti účastníků studia.
 • Materiály:
  • Veškeré informační toky realizujeme prostřednictvím platformy Basecamp(https://basecamp.com)
  • Jednotlivé jednobodové lekce, prezentace, případové studie, exkurze, příspěvky hostů
 • Catering:
  • Catering zajišťujeme v průběhu tréninků a několikrát v průběhu studia probíhá společenský večer v naší režii
 • Ubytování:
  • Pomáháme zajistit ubytování v místě konání. Účastníci si ubytování hradí sami!

POŽADAVKY NA REALIZACI

 • Před začátkem každého stupně studia je projednáno konání jednotlivých bloků v jednotlivých společnostech účastníků.
 • Zajištění vhodných prostor pro pořádání tréninku (klidné místo, možnost projekce, flipchart, drobné občerstvení pro tým voda, káva).
 • Definované zadání pro miniprojekty, projekty, workshopy, miniWS.
 • Před zahájením každého stupně studia je každému účastníkovi přidělen zlepšovací projekt odpovídající rozsahem trvání studia (cca. 6 měsíců). Projekt je projednán s vedením společnosti před začátkem studia. Vedení společnosti je přizváno k závěrečným obhajobám projektů na konci každého stupně studia.

 

TRÉNINKOVÝ DEN

 • Minimum teorie, maximum praxe!
  • Sami nemáme rádi školení založené jen na teorii, tak sestavujeme programy, které jsou založené především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studie a rozsáhlé zkušenosti s průmyslovým inženýrstvím. Nic víc.

 

CERTIFIKACE

 • Každý účastník při splnění podmínek certifikace získává Certifikát o absolvování studia a profesní titul
 • Podmínky certifikace
  • 80% účast
  • Úspěšně realizovaný a obhájený studijní projekt
  • Splněný závěrečný test
  • Plnění průběžných úkolů
 • 12 dní nabitých reálnou digitransformací
 • zkušení lektoři z praxe
 • praxe skrze hry a workshopy
 • více než 13 praktických cvičení
 • optimalizační projekt
 • okamžitá návratnost
 • certifikovaný expert digitalizace

Poptávka programu