Studium Umělé inteligence (AI) pro organizace 2024

Staňte se firemním expertem na AI ve své organizaci. Využijte moderní nástroje AI pro zefektivnění vašich procesů.

 • Z vašich pracovníků vytrénujeme odborníky na reálnou aplikaci umělé inteligence.
 • Účastníci získají schopnost vidět a využít příležitosti pro řešení problémů, automatizaci, inovace a digitalizaci s využitím AI v každém procesu vaší organizace.
 • Realizace praktických projektů a specifických firemních aplikací pod dohledem expertů na AI zaručí návratnost vaší investice do vzdělání.
 • Rekrutovat různé talenty zvenčí je nákladné a s nejistým výsledkem.
  My účastníkům ukážeme, jak díky AI využít interní zdroje i pro dříve nemyslitelné aplikace bez potřeby zbytečných investic.
 • Vyškolíme vám průkopníky pro transformaci firemní kultury, připravené vést vaši společnost do éry umělé inteligence.
 • Získáte náskok před konkurencí, který Vaší společnosti zajistí prosperitu do budoucnosti.

Umělá inteligence pro organizace je studijní program

se zaměřením na osvojení aplikací umělé inteligence ve spojení s optimalizací procesů, řešením problémů, automatizací, inovacemi, digitalizací a změnou firemní kultury pro éru AI. Účastníci zrealizují několik studijních projektů v rozsahu odpovídajícímu délce studia s cílem integrace AI do firemního procesu, aby dosáhli úspor alespoň odpovídajících nákladům na studium.

Jejich úspěšným splněním získává profesní titul MAI (Master of Artificial Intelligence)

98 %
Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Co vám toto studium přinese?

 • Získáte experta v aplikaci AI, hybatele inovací a pionýra změn.
 • Získáte komplexní studijní materiály pro využití umělé inteligence ve vaší firmě.
 • Získáte interního mentora pro šíření AI mindsetu.
 • Získáte know-how v metodách využití AI pro optimalizaci procesů, řešení problémů, automatizaci, digitalizaci a inovace.
 • Uskutečníme AI workshopy na vyřešení vašich výzev.
 • Realizujeme více projektů s AI, jejiž úspory Vám vynahradí investici do kurzu.
 • Nabídneme vám platformu pro konzultace s odborníky a výměnu zkušeností s ostatními účastníky.
98 % Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Jan Bouda, MBA

LEAN leader (DB Schenker)

Ing. Tomáš Stöhr

ESCARE s.r.o.

Ing. Dušan Dostál

ProLean Consulting s.r.o.

Ing. Aleš Mandák, Alog.

Nezávislý konzultant

Ing. Michal Zgabaj

Nezávislý konzultant

Michael Látal

CARBONLYTICS

Ing. Michaela Kovalová, Ph.D.

LEAN Solutions & Simulation, s.r.o.

Ing. Otto Ilgner

ITW PRONOVIA, s.r.o.

Ing. Peter Debnár

Leadership Synergy Community s.r.o.

Bc. Ivan Stefanov

ESCARE s. r. o.

Eva Skaláková

Firemní exkurze

Ing. Tomáš Janů

LEAN Solution & Simulation

Program studia Umělé inteligence 24

BLOK 1.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Společnost účastníka
26. 9. 2024
ÚVOD DO UMĚLÉ INTELIGENCE
POPIS
BLOK 2.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Společnost účastníka
27. 9. 2024
POKROČILÉ APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE
POPIS
BLOK 3.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Společnost účastníka
24. 10. 2024
POKROČILÉ TECHNIKY A INTEGRACE UMĚLÉ INTELIGENCE
POPIS
BLOK 4.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Společnost účastníka
25. 10. 2024
OPTIMALIZACE PROCESŮ S VYUŽITÍM AI
POPIS
BLOK 5.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Společnost účastníka
21. 11. 2024
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ANALYTICKÉ APLIKACE AI
POPIS
BLOK 6.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Společnost účastníka
22. 11. 2024
DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE, INOVACE A AUTOMATIZACE S AI
POPIS

Pro koho je program určen?

Proč studium Umělé Inteligence?

Zapojení umělé inteligence do firemních procesů je stěžejní pro dynamický rozvoj, inovace a konkurenceschopnost v moderním podnikání. Přestože integrace AI představuje pro mnohé firmy výzvu, klíčem k úspěchu je rozvoj interních kapacit, které dokáží umělou inteligenci prakticky využívat. Hlavní výzvou je překonat propast mezi teoretickými znalostmi o AI a její reálnou aplikací ve všech úrovních organizace. Umělá inteligence nabízí řešení pro širokou škálu výzev – od automatizace rutinních úkolů, přes zlepšení rozhodovacích procesů, až po vývoj nových produktů a služeb. Disponovat týmem schopným aplikovat AI ve prospěch firmy tak znamená nejen udržet krok s technologickým vývojem, ale také získat výraznou konkurenční výhodu. Umělá inteligence se stává klíčem k efektivitě, inovaci a udržitelnému růstu a její integrace je proto nezbytná pro každou společnost směřující k úspěchu. Firmy, které AI implementují jako první, tak získávají nejen výrazný náskok před konkurencí, ale upevní svou pozici na trhu před příchodem budoucích dramatických změn.

 

Průběh realizace

ORGANIZACE PROGRAMU

 • Struktura:
  • Program je koncipován jako série tematicky provázaných tréninků konaných v předem domluvených společnostech nebo společnostech účastníků. Před začátkem studia bude projednáno konání jednotlivých bloků studia ve společnostech účastníků.
  • Struktura programu je stejná 6 bloků x1 den, celkem 6 dní studia. Účastníci se mohou přihlásit i na jednotlivé stupně nebo bloky studia. Z hlediska silné provázanosti jednotlivých bloků, ale doporučujeme absolvovat celé studium v celku.
 • Místo tréninků:
  • Předem dohodnuté společnosti nebo společnosti účastníků studia.
 • Materiály:
  • Veškeré informační toky realizujeme prostřednictvím platformy Basecamp(https://basecamp.com)
  • Jednotlivé jednobodové lekce, prezentace, případové studie, exkurze, příspěvky hostů
 • Catering:
  • Catering zajišťujeme v průběhu tréninků a několikrát v průběhu studia probíhá společenský večer v naší režii
 • Ubytování:
  • Pomáháme zajistit ubytování v místě konání. Účastníci si ubytování hradí sami!

TRÉNINKOVÝ DEN

 • Minimum teorie, maximum praxe!
  • Sami nemáme rádi školení založené jen na teorii, tak sestavujeme programy, které jsou založené především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studie a rozsáhlé zkušenosti s průmyslovým inženýrstvím. Nic víc.

 

CERTIFIKACE

 • Každý účastník při splnění podmínek certifikace získává Certifikát o absolvování studia a profesní titul
 • Podmínky certifikace
  • 80% účast
  • Úspěšně realizovaný a obhájený studijní projekt
  • Splněný závěrečný test
  • Plnění průběžných úkolů
 • 6 dní nabitých prací s AI
 • zkušený lektor z praxe
 • praxe skrze příklady, projekty, realizace
 • více než 8 praktických workshopů
 • optimalizační projekty
 • okamžitá návratnost
 • certifikovaný expert AI

Poptávka programu