Ing. Zdeňka Buriánková

Přednáší: Řízení materiálových toků

Vystudovala Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta managementu a ekonomiky, obor průmyslové inženýrství. Od roku 2007 je členem procesního inženýrství ve společnosti Miele technika s.r.o., kde pomocí metod a principů štíhlé výroby optimalizuje výrobní procesy, spoluvytváří nové vize a celkové layouty společnosti, vede projekty transferu výroby i technologií v rámci koncernu Miele, vzdělává zaměstnance v programu Miele akademie zaměřené na štíhlou výrobu a logistiku, jejíž je zároveň garantem.