Ing. Jan Šlajer

majitel Dynamic Future

se specializací na strategii, logistiku, dynamickou simulaci, logistický a procesní audit, datové analýzy, s praxí ze společností jako ŽDB, a.s., Lanex Bolatice, a.s., ŽDB Trans s.r.o., ESCARE s.r.o. a Dynamic Future

Ing. Jan Šlajer

Přednáší: Zahájení transformace, Řízení materiálových toků

Ing. Jan Šlajer vystudoval obor ekonomika a řízení strojírenské výroby na Českém vysokém učení technickém v Praze. Praktické zkušenosti získal jako vedoucí marketingu a obchodu v Dodavatelském závodě společnosti ŽDB, a.s., jako asistent výrobního ředitele ve společnosti Lanex Bolatice a.s. a jako projektový manažer ve společnost ŽDB Trans s.r.o. a DYNAMIC FUTURE s.r.o. V současné době je ředitelem společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o. Více než 15 let se zaměřuje na projekty optimalizace podnikových procesů, zároveň je jednatelem společnosti ESCARE s.r.o. kde se věnuje zlepšování procesů s využitím metod štíhlé výroby, dynamické simulace, zpracování logistického a procesního auditu.