Studium Tokenize Approach – optimalizace a design layoutu

Tokenize (“Strike zone”) Approach je dokonale propracovanou metodikou detailní tvorby, optimalizace a realizace layoutu. Ve srovnání s tradičním přístupem ušetří až 50% prostoru při vyšší efektivitě výroby.

 • Z vašeho pracovníka, který zná perfektně procesy, vytrénujeme experta pro optimalizaci a design layoutu.
 • Návratnost investice je zajištěna realizací studijního projektu pod dohledem expertů.
 • Praktický trénink probíhá přímo ve vašich procesech a jeho přínos je okamžitý.
 • Účastník našeho studia získá nadhled a přehled čeho je možné v oblasti layoutů dosáhnout.
 • Otevřeme mu oči a naučíme ho vidět potenciál vaší organizace.
 • Tokenize Approach / nástroj je součástí produkčního systému JATCO (zde vyvinutý).
 • Účastník získá sadu jednoduchých nástrojů, pravidel a principů, které vychází z dlouhodobé aplikace LEAN myšlení a zdravého rozumu.

 

99 %
Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Co vám účast na programu přinese?

 • Získáte interního experta pro tvorbu a optimalizaci layoutu.
 • Získáte obsáhlý manuál Tokenize Approach.
 • Navštívíme minimálně 4 výrobní společnosti.
 • Zrealizujeme optimalizační workshopy ve vaší organizaci.
 • Studijní projekt s přímou úsporou převyšující hodnotu kurzovného.
 • Možnost konzultací v rámci studijní skupiny včetně zkušených lektorů.
99 % Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Studium vedou zkušení experti s 20 letou praxí

Ing. Peter Debnár

Leadership Synergy Community s.r.o.

Ing. Tomáš Stöhr

ESCARE s.r.o.

Ing. Dušan Dostál

ProLean Consulting s.r.o.

Ing. Jan Šlajer

Dynamic Future

Ing. Pavel Talanda

Miele Technika

Zdeněk Beneš

Brush SEM

Ing. Pavel Vacek

Nezávislý konzultant

Tomáš Kemmler

Nezávislý konzultant

Ing. Otto Ilgner

ITW PRONOVIA, s.r.o.

Ing. Václav Vítek

Svět produktivity, s.r.o.

Program Tokenize "Strike Zone" Approach

BLOK 1.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
Analýza a měření pracovišť
POPIS
BLOK 2.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
Projektování výrobních buněk
POPIS
BLOK 3.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
Standardizace
POPIS
BLOK 4.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
Výrobní logistika
POPIS
BLOK 5.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
3P - Production preparation process
POPIS
BLOK 6.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
Tokenize Approach
POPIS
BLOK 7.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
Řízení změn - PDCA cyklus
POPIS
BLOK 8.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude určeno
Bude určeno
Závěrečný den
POPIS

Pro koho je program určen?

Proč absolvovat program Tokenize Approach?

 

Tokenize (“Strike Zone”) Approach představuje ucelenou detailní metodiku optimalizace / designu layoutu používanou pro návrh pracovišť, linek nebo skupin pracovních stanic nebo linek. Řeší, jak generální layout, tak microlayouty všech částí výroby. Tento nástroj byl vyvinut jako součást produkčního systému JATCO. Stojí na léty prověřených aplikacích štíhlého myšlení a zdravého rozumu. Při aplikaci této metody běžně dosahujeme úspor plochy v řádech desítek procent při zachování nebo navýšení efektivity výroby.

 

Postup vychází z jednoduchého principu 1:10:100 a implementaci sady 111 pravidel, principů a aplikací, které se používají od pracoviště k pracovišti

 

Princip 1: 10: 100 z hlediska nákladů souvisejících s fází návrhu, projektu, implementace nebo optimalizace

I – Náklady ve fázi „Návrhu generálního layoutu“
10 – Náklady ve fázi „Návrhu macro layoutu“
100 – Náklady ve fázi „Návrhu mikro layoutu“

 

Základní jednotka rastrového skenování / prověřování layoutu je 1 m2 (1×1)!

Průběh realizace studia

ORGANIZACE PROGRAMU

 • Struktura:
  • Program je koncipován jako série tematicky provázaných tréninků konaných ve společnostech účastníků. Před začátkem studia bude projednáno konání jednotlivých bloků studia ve společnostech účastníků. Preferujeme poměrné rozdělení bloků dle počtu účastníků jednotlivých společností ve studiu.

  • Struktura programu je 4×2 dny, celkem 8 dní studia ve 4 měsících trvání. Účastníci se mohou přihlásit i na jednotlivé bloky studia. Z hlediska silné provázanosti jednotlivých bloků, ale doporučujeme absolvovat celé studium vcelku.

 • Místo tréninků:
  • Společnosti účastníků studia.
 • Materiály:
  • Veškeré informační toky realizujeme prostřednictvím platformy Basecamp (https://basecamp.com)

  • Jednotlivé jednobodové lekce, prezentace, případové studie, exkurze, příspěvky hostů

 • Catering:
  • Catering zajišťujeme v průběhu tréninků a několikrát v průběhu studia probíhá společenský večer v naší režii

 • Ubytování:
  • Pomáháme zajistit ubytování v místě konání. Účastníci si ubytování hradí sami!

POŽADAVKY NA REALIZACI

 • Před začátkem každého stupně studia je projednáno konání jednotlivých bloků v jednotlivých společnostech účastníků. Preferujeme poměrné rozdělení bloků dle počtu účastníků jednotlivých společností ve studiu.

 • Zajištění vhodných prostor pro pořádání tréninku (klidné místo, možnost projekce, flipchart, drobné občerstvení pro tým voda, káva).

 • Definované zadání pro miniprojekty, projekty, workshopy, miniWS.

 • Před zahájením studia je každému účastníkovi přidělen zlepšovací projekt odpovídající rozsahem trvání studia (3-4 měsíce). Projekt je projednán s vedením společnosti před začátkem studia. Vedení společnosti je přizváno k závěrečným obhajobám projektů na konci studia.

 

TRÉNINKOVÝ DEN

 • Minimum teorie, maximum praxe!
  • Sami nemáme rádi školení založené jen na teorii, tak sestavujeme programy, které jsou založené především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studie a rozsáhlé zkušenosti s průmyslovým inženýrstvím. Nic víc.

 

CERTIFIKACE

 • Každý účastník při splnění podmínek certifikace získává Certifikát
 • Podmínky certifikace
  • 80% účast
  • Úspěšně realizovaný a obhájený studijní projekt
  • Splněný závěrečný test
  • Plnění průběžných úkolů
 • 8 dní nabitých intenzivním praktickým tréninkem
 • zkušení lektoři z praxe
 • více než 7 praktických cvičení
 • optimalizační projekt
 • okamžitá návratnost
 • certifikát

Poptávka programu